Általános Feltételek

Ezek a feltételek a www.cannadorra.online online áruházban történő vásárlásokra vonatkoznak,

üzemeltetője a Zelená Země s.r.o., székhelye: Wuchterlova 523/5, Prága 6, IČ: 24728993. A cég be van jegyezve a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz, 169401. sz.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 1. A Zelená Země sro társaság ezen üzleti feltételei (a továbbiakban: "üzleti feltételek"), székhelyük: Wuchterlova 523/5, Dejvice, azonosító szám: 24728993, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, A C. szakasz 169401 beillesztése (továbbiakban "eladó ") szabályozza a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: adásvételi szerződés) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: "adásvételi szerződés") kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. "vevő") az eladó online áruházán keresztül. A webáruházat az eladó a www.cannadorra.online internetes címen, webes felületen (a továbbiakban: "az áruház webes felülete") keresztül üzemelteti.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák továbbá a felek jogait és kötelezettségeit az Eladó www.cannadorra.online (a továbbiakban: "Weboldal") weboldalának és más kapcsolódó jogviszonyoknak a használatában. A Feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a az a személy, aki az eladótól árut kíván vásárolni, üzleti tevékenysége keretében árurendeléskor jár el.
 3. Az adásvételi szerződésben az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések is megállapodhatnak. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.
 4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.
 5. A feltételek szövegét az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.
 6. A weboldalon végzett vásárlói regisztráció alapján a vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. Felhasználói felületéről a vásárló árut rendelhet (a továbbiakban: "felhasználói fiók"), valamint regisztráció nélkül közvetlenül az áruház webes felületéről is rendelhet árut.
 7. A weboldalon történő regisztráció és árurendelés során a vásárló köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vevő által a felhasználói fiókban és az áruk rendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tartja.
 8. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat, és tudomásul veszi, hogy az eladó nem felelős azért, hogy ezt a kötelezettséget a vevő megszegte.
 9. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatát engedélyezni.
 10. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő 2 évnél hosszabb ideig nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit (ideértve az üzleti feltételeket is).
 11. A vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a felhasználói fiók nem elérhető éjjel -nappal, különös tekintettel az eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik fél hardverének és szoftverének szükséges karbantartása.

II. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 1. Az áruház webes felülete tartalmazza az eladó által eladásra kínált áruk listáját, beleértve az egyes kínált áruk árait is. A kínált áruk árai az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat tartalmazzák. Az áruk eladási ajánlata és ezen áruk árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok megjelennek az áruház webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó képességét arra, hogy egyedi megállapodásban meghatározott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön. Az áruház webes felületén elhelyezett minden áru eladási ajánlat nem kötelező érvényű, és az eladó ezen árukra vonatkozóan nem köteles adásvételi szerződést kötni.
 2. Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén felsorolt ​​áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak akkor érvényesek, ha az árut a Cseh Köztársaság területén belül szállítják.
 3. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap különösen a következőket tartalmazza:
  - a megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus bevásárlókosarába "berakja"),
  - az áru vételárának fizetési módja, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról
  - tájékoztatás az áruk kiszállításával (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”) kapcsolatos költségekről.
 4. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatait, még akkor is, ha a vevő képes észlelni és kijavítani a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat. A vevő a "Megrendelés befejezése" gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Csak a "vevő e -mail címe").
 5. A megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) az eladó minden esetben jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).
 6. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés átvételének kézbesítésével (elfogadása) keletkezik, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek a vevő e-mail címére.
 7. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban lényegesen megszegték az adásvételi szerződést (ideértve az üzleti feltételeket is).
 8. A vevő az adásvételi szerződés megkötésével kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét! Az eladó fenntartja a jogot a rendelés törlésére, ha kétségei vannak a vásárló nagykorúsági feltételének teljesülésével kapcsolatban, főként alkohol- és dohányterméket tartalmazó áruk vásárlásakor.
 9. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távközlési eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerülő költségek (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevőt maga viseli.

III. ÁRUK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. Az áruk árai a megrendelés időpontjában érvényesek. Ezt az árat a megrendelésben és az áru megrendelésének visszaigazolását tartalmazó e -mailben tüntetik fel. Az ár mindig tartalmazza a vonatkozó ÁFA kulcsot.
 2. Az áru árát és az adásvételi szerződés alapján az áru szállításával kapcsolatos költségeket a vevő az alábbi módokon fizetheti meg az eladónak:
  - átvételkor készpénzben;
  - készpénz nélküli átutalás az eladó Fio banka a.s.-nél vezetett 2400291459/2010 számú számlájára, szlovák fizetés esetén a sz. a 2400291459/8330 (a számlát szlovák banknál vezetik) (a továbbiakban: "eladó számlája").
 3. A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.
 4. Készpénzes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetendő.
 5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jellel együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.
 6. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.
 7. Az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó általános forgalmi adó fizetője.

IV. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 1. Az eladó e-mailben visszaigazolja a megrendelőnek a megrendelés beérkezését. Az áru kiszállítása általában a megrendelés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül történik (előleg fizetés esetén az összegnek az eladó számláján történő jóváírásától számítva). Abban az esetben, ha az áru elfogyott, az eladó értesíti a vevőt, és megegyezik a következő lépésben.
 2. Az áruk kiszállításának módja és a kapcsolódó díjak a szállítási tájékoztatóban vannak meghatározva, amely jelen feltételek szerves részét képezi.
 3. A megrendelt áru Cseh Postán keresztül történő feladása esetén egy küldemény maximális súlya 30 kg. Személyes átvételkor Jihlavában a megrendelt áru súlya nincs korlátozva.
 4. A megrendelés kézhezvételekor nagykorúság igazolására kötelezhető, ha alkoholt vagy dohányterméket tartalmazó árut vásárolt!
 5. A Vevő köteles az árut a fuvarozótól szabályszerűen átvenni, a csomagolás sértetlenségét ellenőrizni és a hibákat haladéktalanul értesíteni a fuvarozónak. Amennyiben a csomagoláson a küldeménybe való illetéktelen behatolásra utaló megsértést vagy annak gondatlan kezelésből adódó nyilvánvaló sérülését észleli, javasoljuk, hogy a vevő ne vegye át a küldeményt.

V. A MEGRENDELT ÁRUK NEM ÁTVÉTÉSE

Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő köteles a megrendelt árut átvenni. Ha a vevő megszegi ezt a kötelezettségét, felelősséggel tartozik az eladónak okozott kárért, beleértve az áru eladónak történő visszaszállításának többletköltségét.

VI. A SZERZŐDÉS ELÁLLÁSA ÉS A VÉTELI SZERZŐDÉS ELLENŐRZÉSE

 1. A fogyasztó jogosult a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül bármilyen okból vagy indoklás nélkül elállni. Az elállást ezen űrlap kitöltésével lehet elvégezni, amelyet a vevő csatol a visszaküldött áruhoz.
 2. A szerződéstől nem lehet elállni romlandó áruk, vagy olyan áruk esetében, amelyek a kiszállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek más áruval. Továbbá a vevő nem mondhat le a szerződésről, ha olyan árura vonatkozik, amelyet zárt csomagolásban szállítottak, amelyet a vevő eltávolított a csomagolásból, és higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni.
 3. A Vevő az árut hiánytalanul és sértetlen állapotban küldi vissza. A szerződéstől való elállás és az áru utólagos visszaküldése esetén a vevőnek az áru értékcsökkenése miatt, amely az árunak az áru jellegére és tulajdonságaira tekintettel történő kezeléséhez nem szükséges kezelés következtében keletkezett.
 4. A Vevő vállalja, hogy ha él a szerződéstől való elállási jogával, a sértetlen árut az eladó címére, úgy biztosítva küldi el, hogy az a szállítás során ne sérülhessen meg. Az eladó a küldemény biztosítását javasolja. Kifejezetten kimondja továbbá, hogy az utánvéttel feladott csomagok nem fogadhatók el. Ebben az esetben a szállítási költségek a megrendelőt terhelik.
 5. A szerződéstől való elálláskor meg kell adni vezeték- és vezetéknevét, rendelési számát és elérhetőségét (e-mail vagy telefon), valamint be kell nyújtani a vásárlást igazoló dokumentum eredeti példányát vagy másolatát. Azon küldemények, amelyekből nem derül ki, hogy miért küldték nekünk, visszakerülnek a feladóhoz.
 6. Az Eladó a visszaküldött áru átvételét követően vállalja, hogy a vételárat legkésőbb 30 napon belül visszaküldi a vásárló bankszámlájára vagy számlázási címére.
 7. Az eladó az áru feladásáig jogosult a szerződéstől elállni, ha az áru nem áll rendelkezésre, az áru árában jelentős változás következik be, vagy kétségei vannak a vevő nagykorúságával kapcsolatban alkoholtartalmú áru vagy dohánytermék rendelése esetén.
 8. Abban az esetben, ha az áru az átvételkor hibákat mutat, azaz nem rendelkezik az eladó által az adásvételi szerződés megkötésekor bejelentett tulajdonságokkal, sérült, vagy nem a megrendelt mennyiségben vagy minőségben szállították, a vevőnek joga van panaszt tenni az ilyen áruk miatt cikkével összhangban a VII. lent.

VII. GARANCIA ÉS PANASZ

 1. A Vevő köteles a hibát az eladónak reklamáció útján indokolatlan késedelem nélkül közölni, miután azt az kellő időben elvégzett ellenőrzés és kellő gondosság során megtalálta, ellenkező esetben a hibás teljesítéshez (panaszhoz) fűződő jogok nem biztosíthatók. A látens hiba esetén ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a hibát indokolatlan késedelem nélkül nem jelentették be, miután a vevő kellő körültekintéssel felfedezhette, de legkésőbb az áru átvételét követő két éven belül, ha a vevő fogyasztó. Ha az eladott árun, annak csomagolásán, vagy a hozzá mellékelt használati utasításon külön jogszabályi előírások, a minőségmegőrzési idő, a lejárati idő vagy más, hasonló jelentőségű információ megjelölése szerepel, az elrejtett árucikk esetén panasszal élhet. hiba, legkésőbb ebben az időszakban. Reklamációt ennek az űrlapnak a kitöltésével és a reklamált áruval együtt az eladó címére történő elküldésével lehet tenni.
 2. A garancia nem vonatkozik a normál használatból eredő kopásra. Az alacsonyabb áron értékesített termékekre a garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre alacsonyabb áron állapodtak meg. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni. Ez nem vonatkozik azokra az árukra, amelyeken feltüntették a minimális minőségmegőrzési időt, a lejárati időt vagy más, hasonló jelentőségű információt.
 3. A hiba jellegétől függően a vásárlót az alábbi jogok illetik meg reklamáció esetén:
 4. Ha eltávolítható hibáról van szó, a vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és rendeltetésszerűen eltávolíttatni, az eladó pedig köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. Ha ez a hiba jellege miatt nem aránytalan, a vevő kérheti a cikk cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét. Ha ilyen eljárás nem lehetséges, a vevő ésszerű árengedményt kérhet a termék árából, vagy elállhat a szerződéstől.
 5. Az áru rendeltetésszerű használatát akadályozó javíthatatlan hiba esetén a vevőnek joga van kicserélni a hibás árut, vagy elállni az adásvételi szerződéstől, ugyanez a joga a vevőt illeti, ha a hiba orvosolható, de a vevő nem tudja a hibák száma a dolog megfelelő használatához. A hiba megismétlődésének minősül, ha ugyanaz a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba, amelyet a jótállási idő alatt már legalább kétszer elhárítottak, ismételten előfordul. Nagyobb számú hibának minősül, ha a dolognak egyidejűleg legalább három olyan hibája van, amelyek a rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
 6. Egyéb javíthatatlan hiba esetén, és ha a fogyasztó nem kéri a termék cseréjét, a vételárból ésszerű engedményre vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra jogosult.
 7. A vevő reklamációja során, illetve annak igénybevételét követően haladéktalanul tájékoztatja az eladót, hogy melyik jogát választotta. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választását; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vevő olyan hiba kijavítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyul. Ha az eladó nem szünteti meg a hibákat ésszerű időn belül, vagy értesíti a vevőt, hogy nem szünteti meg a hibákat, a vevő a hiba elhárítása helyett ésszerű kedvezményt kérhet a vételárból, vagy elállhat a szerződéstől.
 8. Az eladó tájékoztatja a vevő panaszának állásáról.
 9. Az eladó a reklamációról azonnal, összetett esetekben három munkanapon belül dönt. Ebbe az időtartamba nem tartozik bele a hiba szakszerű felméréséhez szükséges, a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő idő. Az eladó a reklamációt – beleértve a hiba elhárítását is – indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül kezeli. Ezen időszak elteltével a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg, mintha nem orvosolható hibáról lenne szó.
 10. Jogos reklamáció esetén a vevőnek joga van a reklamációval kapcsolatos költségek (különösen a postaköltség, amelyet a reklamált áru feladásakor fizetett) megtérítésére. Hiba miatti elállás esetén a fogyasztó az elállás költségeinek megtérítésére is jogosult. Indokolt reklamáció esetén az árut a vásárló költségére visszaküldjük. Az indokolt reklamáció rendezését követően az áru vevőhöz történő szállításával kapcsolatos költségeket az eladó fizeti.
 11. Az áru garanciális cseréje esetén a jótállási idő az új termék átvételétől kezdődik újra. Az indokolt reklamáció elintézését követően a jótállási idő a reklamációs eljárás időtartamával meghosszabbodik (ez az időszak az áru átvételét követő napon kezdődik és a reklamáció rendezésének napjával ér véget, nem pedig az átvétel napjával az árut a vásárló).
 12. Indokolt reklamáció esetén a vevő jogosult a joga gyakorlása során célszerűen felmerült költségek megtérítésére; a vevő köteles ezeket a költségeket legkésőbb a reklamációs határidő lejártát követő egy hónapon belül érvényesíteni.
 13. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, IČ: 000 20 869, internetcím: http://www.coi.cz, felelős a fogyasztói viták peren kívüli rendezéséért. az eladó és a vásárló között létrejött adásvételi szerződésből eredően. cz vagy lehetséges-e a vita online megoldása egy erre a célra szolgáló platformon keresztül, amely elérhető a következő címen: itt: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU. A vásárlók a Cseh Kereskedelmi Felügyeleti Hatóságnál, az állami fogyasztóvédelmi felügyeletnél is panaszt tehetnek.
 14. Az e-mailben történő kézbesítés címe: info@cannadorra.hu. Bármilyen kérdése, javaslata, észrevétele vagy panasza a címen megoldható
  info@cannadorra.hu. Az írásbeli kommunikáció, a szerződéstől való elállás küldése, az áruk visszaküldése és a reklamáció címe: Zelená Země s.r.o., Wuchterlova 523/5, Prága 6, Csehország.

VIII. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. Az eladó összegyűjti a vásárlók személyes adatait, nevezetesen a nevet, vezetéknevet, lakcímet vagy szállítási címet, az elérhetőségeket (telefon, e-mail). Az adatok feldolgozása és gyűjtése automatikusan, a vásárló által kitöltött űrlapon keresztül történik. A vevő vállalja, hogy értesíti az eladót az ezen adatok bármely változásáról, hogy az eladó eleget tegyen azon kötelezettségének, hogy csak érvényes és aktuális adatokat dolgozzon fel.
 2. Minden személyes adat tárolása a Cseh Köztársaság törvényeinek megfelelően történik. Az Üzemeltető jogosult a Vevő által önkéntesen megadott személyes adatokat az adásvételi szerződés teljesítése, valamint az egyéb jogszabályokból (különösen számviteli és adózási szabályok) adódó kötelezettségek teljesítése céljából a Vevő hozzájárulása nélkül is kezelni.
 3. Az eladó vállalja, hogy semmilyen üzleti információt nem küld minden olyan e-mail címzettnek, aki nem iratkoz fel a hírlevélre.
 4. Vásárlásával kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívek segítségével derítjük ki a Customer Verified program keretében, amelyben e-shopunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor tőlünk vásárol, ha a 480/2004 Coll. törvény 7. § (3) bekezdése értelmében. bizonyos információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatásokról nem fogja visszautasítani azok elküldését. Személyes adatokat a Verified by Customers programon belüli kérdőívek küldése céljából kezelünk jogos érdekünk alapján, ami abból áll, hogy megbizonyosodunk arról, hogy elégedett-e a tőlünk vásárolt vásárlásával. A Heureka.cz portált üzemeltető processzort használjuk kérdőívek küldésére, visszajelzéseinek kiértékelésére és piaci pozíciónk elemzésére; Ebből a célból adatokat adhatunk át a vásárolt áruról és az Ön e-mail címéről. Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját célból az e-mailes kérdőívek küldésekor. Az Ügyfélellenőrzött programon belüli e-mailes kérdőívek küldését bármikor kifogásolhatja más kérdőívek visszautasításával a kérdőíves e-mailben található hivatkozás segítségével. Kifogása esetén a kérdőívet nem küldjük tovább.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az eladó fenntartja a jogot a feltételek megváltoztatására. A megváltozott feltételeket megfelelő módon a www.cannadorra.online oldalon közöljük.
 2. Jelen feltételek 2021.05.11-én lépnek hatályba.