Tartalom

Szolgáltatási feltételekCannadorra.hu

Jelen Felhasználási feltételek a Wuchterlova 523/5, Praha 6, IČ:24728993 címen bejegyzett Zelená Země s.r.o. vállalat által üzemeltetett www.cannadorra.hu,  internetes áruházban történő vásárlásra vonatkoznak. A vállalat a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégnyilvántartásban szerepel, a C rész, 169401 állományszám alatt.

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
 1. Ezek a Felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Felhasználási feltételek”) a Wuchterlova 523/5, Praha 6 címen bejegyzett székhelyű Zelená Země s.r.o. (azonosítószáma: 24728993 amely a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégnyilvántartás  C részének 169401 állományszáma alatt szereplő, (a továbbiakban: „Eladó”) feltételei, melyek szabályozzák a szerződéses felek adásvételi szerződésből („Adásvételi szerződés”) eredő vagy ahhoz kapcsolódó kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és bármely természetes vagy jogi személy („Vásárló”) között jönnek létre. A webáruházat Eladó működteti a www.cannadorra.hu címen, webes felületen keresztül (a továbbiakban: „a bolt webes felülete”).
 2. Az Üzleti feltételek továbbá irányadóak a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan az Eladó www.cannadorra.hu-on található Weboldalának (továbbiakban: „Weboldal”) használata, illetve egyéb, kapcsolódó jogviszonyok során. Az Üzleti feltételek nem vonatkoznak olyan esetekre, ahol az a személy, aki az eladótól a termékeket meg akarja vásárolni, saját üzleti tevékenységén belül rendeli meg azokat.
 3. Az ezektől a felhasználási feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet tárgyalni. Az adásvételi szerződés különleges intézkedései elsőbbséget élveznek a felhasználási feltételek rendelkezéseivel szemben.
 4. A felhasználási feltételek az Adásvételi Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik. A felhasználási feltételek és az Adásvételi Megállapodás cseh nyelven íródnak. Az adásvételi szerződést cseh nyelven lehet megkötni.
 5. Eladó a Felhasználási feltételek megfogalmazását megváltoztathatja, ahhoz szavakat tehet hozzá. Jelen rendelkezés nem sérti a Felhasználási feltételek korábbi változatának érvényességi időszaka alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.
 6. Az eladó weboldalán végrehajtott regisztráció után a vásárló hozzáfér saját felhasználói felületéhez. A felhasználói felületről (továbbiakban: „felhasználói fiók”) a vásárló végrehajthatja a termék megrendelését. A vásárló a termékeket megrendelheti regisztráció nélkül is, közvetlenül az áruház webes felületéről.
 7. A weboldalon történő regisztráció és a termékek megrendelése során Vásárló köteles minden adatát helyesen és őszintén feltüntetni. A vásárló köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás bekövetkezésekor frissíteni. A vásárlók által a felhasználói fiókban és a termékek megrendelésekor megadott adatokat eladó helyesnek fogja tekinteni.
 8. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó védi. A vásárló köteles a felhasználói fiókjának eléréséhez szükséges információkat bizalmasan kezelni és tudomásul veszi, hogy e kötelezettsége vásárló általi megszegéséért Eladó nem felelős.
 9. Vásárló Felhasználói fiókjának harmadik fél általi használatát nem jogosult engedélyezni.
 10. Az Eladó törölheti a Felhasználói fiókot, különösen, ha az 2 éven át használatba nem került, vagy, ha Vásárló megszegi az Adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (ide értve a Felhasználási feltételeket is).
 11. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem folyamatosan elérhető, különös tekintettel az Eladó, vagy harmadik fél által végrehajtott, szükséges hardver és szoftver karbantartásra.
 1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
 1. Az áruház webes felülete tartalmazza az Eladó által értékesítésre ajánlott termékek listáját, ide értve az egyes ajánlott termékek árát. Az ajánlott termékek listaárait ÁFA és minden egyéb kapcsolódó díj beszámításával tüntetik fel. A termékek ajánlása és ezen termékek árai érvényesek maradnak mindaddig, ameddig az áruház webes felületén azok megtalálhatóak. Ez a rendelkezés nem korlátozza eladó azon képességét, hogy egyénileg megállapodott feltételek mellett kössön Adásvételi szerződést. A termékek értékesítésére vonatkozó, a bolt webes felületén található egyik ajánlat sem kötelező érvényű, és Eladó nem köteles ezekre a termékekre adásvételi szerződést kötni.
 2. A bolt webes felülete információt tartalmaz a csomagolás és a termékek szállításának költségéről. Az áruház webes felületén felsorolt termékek csomagolási és szállítási költségeire vonatkozó információ csak azokban az esetekben érvényes, amikor a termékeket a Cseh Köztársaság területén szállítják ki.
 3. A termékek megrendeléséhez a vásárló kitölti az áruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap elsődlegesen információt tartalmaz a:
  - megrendelt termékekről (a vásárló „behelyezi” a megrendelt termékeket az elektronikus bevásárlókocsiba az áruház webes felületén)
  - a termékek vételárának kifizetési módjáról, a rendelt termékek igényelt kiszállítási módjának részleteiről
  - információt tartalmaz a termékek kiszállításához kapcsolódó költségekkel kapcsolatban (a továbbiakban együttesen: „Megrendelés
 4. Mielőtt a megrendelést az Eladótól elküldenék, vásárlónak lehetősége van ellenőrizni és módosítani az általa a megrendelésbe beírt adatokat, még abban a vonatkozásban is, hogy az adatok megrendelésbe való beírásakor előforduló hibákat vásárló azonosítsa és javítsa. A megrendelést Vásárló a „Megrendelés befejezése” gombra való kattintással küldi el Eladó részére. A megrendelésben szereplő adatokat Eladó helyesnek tekinti. Eladó azonnal, annak beérkezésekor Vásárlónak a Felhasználói felületen megadott email címére küldött emailben (továbbiakban: a „Vásárló elektronikus címe”) megerősíti Vásárló felé a megrendelés készhezvételét.
 5. Eladó mindig jogosult vásárlótól a rendelésre vonatkozó további megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon), a megrendelés természetétől függően (az áruk mennyisége, vételára, becsült szállítási költségek).
 6. A szerződéses jogviszony Eladó és Vásárló között a megrendelés szállításakor jön létre (annak elfogadásától) azáltal, hogy Eladó Vásárló részére annak email címére emailt küld.
 7. Vásárló tudomásul veszi, hogy Eladó nem köteles megkötni az Adásvételi szerződést, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentősen megsértették az Adásvételi szerződést (ideértve a Felhasználási feltételeket is).
 8. Az adásvételi szerződés aláírásával Vásárló kijelenti, hogy elmúlt 18 éves! Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést törölje bármilyen, azzal kapcsolatos kétség felmerülése esetén, hogy a vásárló eleget tett-e ennek a feltételnek vagy sem, különösen alkoholtartalmú vagy dohánytermékek vásárlása esetén.
 9. Vásárló egyetért a távkommunikációs eszközök használatával az adásvételi megállapodás megkötésekor. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos távkommunikációs eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat díja, telefonhívások költsége) a Vásárló saját maga fizeti.

III. A TERMÉKEK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 1. A termékek ára a megrendelés feladásának pillanatában érvényes. Ezt az árat tüntetik fel a megrendelésben és a megrendelés elfogadását visszaigazoló emailben. Az ár mindig tartalmazza a hatályos ÁFA mértékét.
 2. Az Adásvételi szerződés hatálya alatt Vásárló a termékek, és bármilyen, a termékek szállításával kapcsolatos költséget kifizet a következő módokon:

- utánvéttel, készpénzben
- banki átutalással az Eladó Fio banka a.s.-nál vezetett, 2400291459/2010 számú bankszámlájára, Szlovákiából történő fizetés esetén a számlaszám 2400291459/8330 (Szlovák bank a számlavezető) (továbbiakban: „Eladó számlaszáma”).

 1. A vételárral együtt, Vásárló köteles Eladó számára a termékek csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket megfizetni. Amennyiben másképpen nem rendelkeznek, a termékek csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket beszámítják.
 2. Készpénzfizetés esetén a vételár a termékek kiszállításakor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén, a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetendő.
 3. Nem készpénzes fizetés esetén Vásárló köteles a termékek vételárát együtt kifizetni, a változó kifizetés szimbólum hozzáadásával. Nem készpénzes fizetés esetén a a Vásárló vételár kifzetésének kötelezettségét akkor teljesíti, amikor az adott összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.
 4. Az Eladó által a termékek árából nyújtott bármilyen lehetséges kedvezményt Vásárló nem vonhat össze.
 5. Eladó az adásvételi szerződés során létrejött befizetésekről vásárló számára számlát állít ki. Eladó ÁFA alany.

III. A TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 1. A megrendelés beérkezését eladó emailben erősíti meg. A termékeket általában a megrendelés beérkezését (vagy előrefizetés esetén az összeg eladó számlájára való beérkezését) követő öt munkanapon belül szállítják ki. Amennyiben a termék kifogyott, Eladó értesíti Vásárlót és megállapodnak a következő lépésekben.
 2. A termékek szállítási módját és az ehhez kapcsolatos díjat a  szállításról szóló információ rész tartalmazza, amely jelen Felhasználási feltételek elválaszthatatlan része.
 3. Amennyiben a megrendelt termékeket a Cseh Posta szállítja, egy megrendelés maximális súlya 30 kg lehet. A termékek személyes átvétele során Jihlavában a megrendelt termékek súlyára vonatkozó korlátozás nincsen.
 4. Megrendelésének átvételekor megkérhetik önt, hogy igazolja életkorát, amennyiben alkoholtartalmú, vagy dohányterméket vásárolt.
 5. Vásárló köteles megfelelően átvenni a megrendelést a szállítótól, a csomagolás sértetlenségét ellenőrizni, és késedelem nélkül értesíteni a szállítót az esetleges sérülésekről. A csomag olyan sérülése esetén, amely a csomag illetéktelen felnyitására vagy nyilvánvaló hibás kezelésből eredő sérülésére utal, javasolt, hogy vásárló ne vegye át a csomagot.
 1. A MEGRENDELT TERMÉKEK ÁTVÉTELÉNEK MEGTAGADÁSA
 1. Az adásvételi szerződés megkötése Vásárlót kötelezi a megrendel termékek átvételére. Amennyiben Vásárló ezt a kötelezettséget megszegi, felelős a kárért, amelyet ezzel Eladónak okoz. Vásárló és Eladó ezennel megállapodik, hogy amennyiben Vásárló nem veszi át az utánvétes megrendelést és az visszaküldésre kerül, Vásárló átalány-kártérítést fizet Eladó számára, 500 CZK értékben. Eladó kijelenti, hogy nem tart igényt aktuális kártérítésre a munkaerő költségéből, raktárból történő kivét, csomagolás, számlázás, szállítás, postázás, kicsomagolás, hitel, letét, veszteség stb. címén, csak és kizárólag az átalány kártérítésre. A fent említett 500 CZK-ban megállapított összeg a megrendelt csomag első szállítónak való átadásának pillanatától számított 15 napon belül fizetendő.s
 1. SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA
 1. A fogyasztó jogosult a szerződéstől való elállásra a kitöltés készhezvételétől számított 14 napon belül, a Polgári Törvénykönyv 53§-ának 7. bekezdése alapján.
 2. Vásárló vállalja, hogy elállási jogát úgy gyakorolja, hogy a sértetlen árucikkeket, amelyeken nem látható használat nyoma, az Eladó címére visszaküldi eredeti csomagolásban és összes tartozékukkal és dokumentációjukkal együtt oly módon, hogy a termékek ne sérüljenek a szállítás során. Eladó javasolja a csomag biztosítását. Kifejezetten előírja, hogy utánvétesként küldött csomagokat nem lehet átvenni. Ebben az esetben a szállítási költségek a vásárlót terhelik.
 3. Bármilyen termék visszaküldése előtt a vásárló köteles a szállítót tájékoztatni email-ben a info@cannadorra.hu email címen, vagy írásban a Zelená Země s.r.o., Wuchterlova 523/5, 160 00 Praha 6. címen.
 4. A szerződéstől való elállás során meg kell adnia vezeték- és keresztnevét, a rendelés számát, elérhetőségét (email vagy telefonszám) és a vásárlási nyugta eredeti vagy másolt példányát. Azokat a csomagokat, amelyeknél nem derül ki, honnan küldték azokat számunkra, visszaküldjük a feladónak.
 5. A visszaküldött termékek készhezvételekor az Eladó köteles a vételárat a vásárló bankszámlájára vagy számlázási címére visszautalni, legkésőbb 30 napon belül.
 6. Eladó jogosult a szerződéstől elállni mielőtt a termékeket kiszállítják, amennyiben az árucikkek nem elérhetőek, az áruk jelentősen változott, vagy Vevő életkorát illetően kétség merül fel alkoholtartalmú vagy dohánytermék megrendelése esetén. Azonban, az elállás előtt, Eladónak mindig kötelessége Vásárlóval kapcsolatba lépni, hogy megállapodjanak a következő lépésben.
 7. Amennyiben a termékek nem felelnek meg az adásvételi szerződésben leírtaknak készhezvételkor, Vásárló a Polgári Törvénykönyv 616 -os § szerint járhat el.

VII. JÓTÁLLÁS ÉS PANASZKEZELÉS

 1. Az internetes bolton keresztül értékesített termékekre vonatkozó jótállásra a hatályos törvények az irányadók. Amennyiben Vásárló a fogyasztó és hacsak a jótállási idő nem hosszabb ennél, a jótállási idő a termékek készhezvételétől számított 24 hónap. Amennyiben a használati idő összhangban van a külön jogszabályokkal, ezt az értékesített cikkeken, azok csomagolásán vagy a csatolt használati utasításon feltüntetik. A jótállási idő ennek az időszaknak lejárati dátumán lejár.
 2. A jótállás nem vonatkozik a normál használatból eredő elhasználódásra. Alacsonyabb áron értékesített árucikkek esetén a jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyek miatt az alacsonyabb árat megállapították.
 3. A kár természetétől függően Vásárlót a következő jogok illetik meg kártérítési igénye benyújtásakor:
 4. Javítható hiba esetén Vásárlónak jogában áll azt ingyenesen, időben és megfelelően javíttatni, és Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül javítani. Amennyiben ez a hiba természetéből fakadóan nem aránytalan, Vásárló kérheti az árucikk helyettesítését, vagy, ha a hiba csak a termék egy részén jelentkezik, annak a résznek a cseréjét. Amennyiben ez nem lehetséges, Vásárló kérhet a termék vételárából ésszerű kedvezményt, vagy a szerződéstől elállhat.
 5. Amennyiben a hiba nem javítható, és a termék megfelelő használatát meggátolja, Vásárlónak joga van a hibás termék kicseréltetésére, vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra, ugyanezekre a jogokra akkor is igényt tarthat, ha a hibák javíthatóak, de ha Vásárló nem tudja a terméket megfelelően használni a javítás után a hiba ismételt előfordulása miatt, vagy ha a hibák nagyobb számban jelennek meg. A hiba ismételt előfordulása akkor történik, ha a már eltávolított hiba a jótállási időszak alatt legalább még kétszer előfordul. Nagyobb számú hiba előfordulás akkor történik, ha a terméknek legalább három hibája van, amelyek ugyanabban az időben meggátolják annak megfelelő használatát.
 6. Ha bármely egyéb hiba nem javítható, és Vásárló nem igényli a cikk cseréjét, a vételárból ésszerűen megállapított engedményre jogosult, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől.
 7. Panasz esetén Vásárló köteles a vásárlást igazoló dokumentumot csatolni és kitölteni a kísérő dokumentumot.
 8. Eladó köteles a panasz állapotáról Vásárlót saját maga értesíteni.  
 9. Eladó azonnal, komplex esetekben 3 munkanapon belül dönt a panaszról.  Ez az időszak nem tartalmazza a megfelelő időt, amely ahhoz szükséges, hogy a hibát a termék vagy szolgáltatás típusa szerint szakértő módon felbecsüljék. Eladó köteles a panaszt orvosolni szükségtelen késedelem nélkül, a panasz benyújtásától számított maximum 30 napon belül. Ezen időszak lejártával a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem javítható hibák esetén.
 10. Jogos panasz esetén a Vásárló a panasszal kapcsolatosan felmerülő költségeinek visszatérítésére jogosult (különösen a panaszolt termék visszaküldésével kapcsolatos szállítási költség esetén). Hiba miatti elállás esetén Vásárlónak jogában áll az ilyen elállás költségeit visszatéríteni. Megalapozatlan panasz esetén a termékeket a vásárlónak saját költségén küldik vissza. Az eladó fizeti azon termékek vevőhöz szállításával kapcsolatos költségeit, ahol a jogos követelés került kiegyenlítésre.
 11. Amennyiben az árucikkek cseréje jótállási időn belül történik meg, a jótállási idő az új termék készhezvételének dátumától újraindul. A jogos követelés feldolgozása után a jótállási idő meghosszabbodik a kártérítési eljárás időtartamával (ez az időszak a termékek készhezvétele utáni első naptól indul és a panasz rendezésének napján ér véget - nem pedig a vásárló általi átvétel napján.

VIII. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 1. Egyetértek kapcsolattartási adataim (név, vezetéknév, cím, telefonszám, email cím, IP cím) Zelená Země s.r.o általi felhasználásával annak érdekében, hogy a Zelená Země s.r.o szolgáltatásait és termékeit számomra felajánlja.

Megerősítem, hogy elolvastam az Adatvédelmi irányelvekben foglaltakat, amely tartalmazza, hogy a Zelená Země s.r.o. hogyan kezeli személyes adataimat, tartalmazza jogaimat, a jelen szerződéstől való elállási lehetőségeket és tudatában vagyok annak, hogy jelen Adatvédelmi irányelveket bármikor elérem a weboldalon: https://www.cannadorra.hu/szemelyes-adatok-vedelme-gdpr

 1. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK
 1. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy változtasson a Felhasználási feltételeken. A megváltoztatott feltételeket a megfelelő módon a weboldalon www.cannadorra.hu közzé teszik.
 2. Ezek a Felhasználási feltételek 2010. 5. 10-én lépnek hatályba.

Ezek a Felhasználási feltételek a Zelená Země nyelvi változatának fordítása, amely a Cseh Köztársaságban működik és a cseh jogszabályok vonatkoznak rá.

 


Rólunk
Kapcsolat